Je bekijkt nu Verzekering voor grote overstromingen in 2025

Verzekering voor grote overstromingen in 2025

Verzekeraars maken zich steeds grotere zorgen over schade die ontstaat door de klimaatverandering. Om schade door grote overstromingen af te dekken, willen ze vanaf 2025 een speciale verzekering aanbieden.

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. De schade door overstromingen in de Europese Unie bedroeg tussen 2000 en 2010 gemiddeld nog € 4 miljard per jaar. Naar verwachting loopt dit op naar maar liefst € 23 miljard in 2050, zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al in een rapport uit 2018.

Wat is wel en niet verzekerd?
Bijna alle verzekeraars bieden dekking voor schade aan woningen door extreme regenval. Ook voor schade door overlopende beken en kleine riviertjes bent u als particulier meestal standaard verzekerd op basis van uw woonverzekeringen. Dat geldt helaas niet als een grote rivier overstroomt of de zee het land binnenkomt. Terwijl de impact ervan enorm kan zijn.

Verzakkingen
Hetzelfde geldt voor het verzakken van huizen. Ongeveer 800.000 woningen lopen dit risico. Voorheen konden huiseigenaren hiervoor een speciale verzekering afsluiten, maar sinds 2016 is dit niet meer mogelijk. In het eerder genoemde rapport schat de AFM in dat de gemiddelde herstelkosten hiervan in 2018 al € 64.000 zouden bedragen. Anno 2022 is dat bedrag een stuk hoger.

Verzekering in 2025
Voor compensatie van dergelijke schades zijn burgers op dit moment nog aangewezen op de overheid. Maar dat is vaak een langdurig en stroperig proces. Verzekeraars streven er nu naar om in elk geval het risico op grote overstromingen vanaf 2025 verzekerbaar te maken.

Betaalbaar
Vereniging Eigen Huis, de belangenvereniging van huiseigenaren, vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen verzekeren tegen natuurrampen. VEH is wel van mening dat zo’n verzekering betaalbaar moet zijn en dat mensen niet verplicht moeten zijn om eraan mee te betalen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit artikel? Wilt u weten wat uw woonverzekeringen wel en niet dekken als er schade ontstaat door extreem weer of overstroming? Neem dan gerust even contact met ons op.