Je bekijkt nu Overstroming wel of niet verzekerd?

Overstroming wel of niet verzekerd?

Het recente noodweer bewijst weer dat ook de hoger gelegen delen van Nederland gevoelig zijn voor schade door extreme regenval. Met de beelden van Zuid-Limburg op het netvlies vragen veel mensen zich af of ze wel verzekerd zijn voor de schade van zo’n ramp.

Schade als gevolg van overstroming valt bij de meeste opstal- en inboedelverzekeringen niet onder de dekking. Toch vergoeden veel?verzekeraars?de schade?die is ontstaan door de extreme regenval in Limburg.?Dat heeft branche-organisatie Verbond van Verzekeraars laten weten.

Neerslagclausule
Dit hangt samen met de zogenoemde neerslagclausule die in de verzekeringen is opgenomen. Op hoofdlijnen staat daarin dat directe schade door hevige regen wordt vergoed. Dat kan ook gelden voor indirecte schade, bijvoorbeeld als een sloot overstroomt en het water over de drempel komt.

Wet schade bij rampen
Overstromingen als gevolg van bijvoorbeeld het overstromen van grote rivieren of een dijkdoorbraak vallen vrijwel nooit onder de dekking van woonhuisverzekeringen. Voor deze situaties is er de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts). De overheid bepaalt dan of en hoeveel schade wordt vergoed.

Rampenpot
De wettelijke regeling biedt dus weinig zekerheid. Mede daarom pleiten verzekeraars al langer voor meer duidelijkheid, een nieuwe, eerlijke regeling én een ‘rampenpot’. Het bedrag uit die pot kan dan in geval van nood worden uitgekeerd. Niet alleen bij overstromingen, maar bijvoorbeeld ook bij problemen van de funderingen van huizen als gevolg van klimaatverandering.

Schade aan auto’s
Of schade door noodweer aan een auto wordt vergoed, hangt af van de dekking van de autoverzekering. Beperkt casco – en allriskverzekeringen vergoeden deze schade. Is de auto alleen WA-verzekerd, dan is schade door noodweer niet gedekt.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over de dekking van uw eigen schadeverzekeringen? Neem dan even contact met ons op.